×
นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนในยุคโควิด

-ในยุคสมัยปัจจุบัน เราไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงมันได้เลยก็คือ วิกฤตการณ์ โควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกไม่ว่าจะด้านทางใดก็ทางหนึ่งรวมถึงการนำสินค้าจากจีนเข้ามาขายในไทยด้วยก็ตามทำให้สถานการณ์ โควิด-19 นั้นเราเองต้องมาศึกษาในเรื่องใหม่ใหม่ในการนำเข้าสินค้าจากจีนในยุคโควิดวันนี้เราจะพาไปแนะนำวิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนในยุคโควิดจะเป็นอย่างไรบ้างไปลองดูกันได้เลย

สถานการณ์ โควิด-19

-ในสถานการณ์ โควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากจีนต่างๆ จากต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามย่อมได้รับผลกระทบทั้งสิ้นว่าด้วยเรื่องทั้งปิดประเทศของแต่ละประเทศและข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าจากจีนของแต่ละประเทศนั้นก็ไม่เหมือนกันโดยประเทศไทยเรานั้นก็มีกฎบังคับเช่นกันโดยในปัจจุบันกฎข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าจากจีนของประเทศไทยนั้นก็คือจะต้องมีเอกสารยืนยันถิ่นกำเนิดของสินค้าที่มาจากประเทศนั้นนั้นแต่แทนที่จะใช้เป็นกระดาษจะเลือกใช้เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใน iPad หรือโทรศัพท์ของเราเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเช็คสินค้าและจะได้ไม่ต้องสัมผัสกระดาษมากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย โควิด-19 แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนสินค้านั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะด้วยเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะออกไปเจอคนได้เราจึงจำเป็นต้องมีการขนส่งเพื่อที่จะนำสินค้าเข้ามาเพื่อนำมาขายให้แก่คนอื่นเค้าทำให้ธุรกิจนี้ยังสามารถดำรงอยู่ได้แม้จะมีสถานการณ์โควิดก็ตามแต่ก็จะมีข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะศึกษายกตัวอย่างเช่นเมื่อนำสินค้าเข้ามาแล้วเราต้องทำความสะอาดสินค้าโดยฆ่าเชื้อก็ขอทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ได้มีสิ่งปนเปื้อนมาจาก ประเทศถิ่นกำเนิดของสินค้าของเรานั่นเองโดยในประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีจุดเริ่มต้นของ โควิด-19 ทำให้ในช่วงแรกอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อที่จะตรวจเช็คคุณภาพสินค้าและตรวจเช็คว่าสินค้าที่เรานำเข้ามานั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อ โควิด-19 หรือไม่ถ้าเกิดมีการปนเปื้อนของเชื้อ โควิด-19 สินค้าของเราอาจจะถูกยึดและอาจจะถูกนำไปฆ่าเชื้อก่อนเพื่อที่จะทำให้เชื้อโควิดไม่กระจายตัวซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบในด้านเวลา ของการขนส่งจากที่ปกติทางรถยนต์มาภายในห้าถึงเจ็ดวันอาจจะถูกเพิ่มระยะเวลากลายเป็น 10 ถึง 15 วันเลยก็เป็นได้หรือแม้กระทั่งทางเรือทางเรืออาจจะใช้เวลา 15ถึง 17 วันแต่เมื่อมีสถานการณ์ โควิด-19 ขึ้นมา ทำให้ระยะเวลาการขนส่งอาจจะนานขึ้นไปอีกเมื่อคิดแบบนี้แล้วเพราะเมื่อเรานำเข้าสินค้าจากจีนมาอาจจะทำให้สินค้าเหล่านั้นขาดตอนและอาจจะทำให้เราสูญเสียลูกค้าไปก็เป็นได้

สิ่งที่ควรต้องคำนึง


-สุดท้ายนี้เราควรที่จะบริหารเวลาการนำเข้าสินค้าจากจีนโดยคำนึงถึงระยะเวลาการขนส่งที่นานกว่า ในช่วงเวลาปกติที่ไม่มีสถานการณ์โควิดเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นมาทันที่กำหนดที่เราต้องการที่จะวางแผนไว้แล้วเราอาจจะต้องสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากๆเพื่อที่จะตรงความต้องการของผู้คนในปัจจุบันแต่ท้ายที่สุดแล้วการนำเข้าสินค้าจากจีนก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่กำลังเริ่ม ฮิตในช่วงสถานการณ์นี้เพราะไม่มีทางที่จะล้มเหลวได้เลยแต่เราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินได้ไปต่อนั่นคือสิ่งที่เราควรต้องเป็นคำนึงต่อนั่นเอง