×

แนะนำชุดตรวจโควิด ที่มีความแม่นยำ

ในปัจจุบันการตรวจหาเชื่อโควิดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การตรวจแบบ Rapid Antigen Test ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ราคาไม่แพง รู้ผลภายใน 30 นาที และการตรวจแบบ RT-PCR ที่ให้ผลได้แม่นยำกว่า แต่ต้องรอผลตรวจนานขึ้น โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือมีอาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งวิธีการตรวจที่ได้รับความนิยมและง่ายที่สุดคือการใช้ชุดตรวจ ATK ATK หรือ Antigen Test Kit คือ ชุดทดสอบโควิด-19 ที่รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานโดยตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากทางจมูกลึกถึงคอหรือเก็บจากลำคอ เหมาะสำหรับผู้สัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูงที่มีอาการ เพื่อคัดแยกตนเองออกจากผู้อื่นและติดต่อขอเข้ารับการรักษาหากมีการสัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูงแต่ไม่มีอาการ อาจใช้การทดสอบนี้ตรวจเบื้องต้น ในสถานการณ์ที่เหมือนจะคลี่คลายลง แต่เราก็ไม่ควรประมาท ดังนั้นมาซื้อชุดตรวจ ATK ติดไว้ที่บ้านกันเลยดีกว่า Flowflex ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2 in 1 Flowflex…